menu
Leeuwarden

WMO advies & bezwaar

Wat is een WMO?

De letters WMO staan voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet is ervoor bedoeld om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen en blijven participeren in de samenleving. De WMO is een samenvoeging van de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en een gedeelte van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Bezwaar maken

U kunt een beroep op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning doen, wanneer u in huis of in uw persoonlijke situatie hulp nodig heeft. Helaas gaan niet alle aanvragen even vlekkeloos. In sommige gevallen kunt u onvoldoende zorg krijgen.

In de Nederlands Wet staat dat u bezwaar tegen de gemeente kunt maken. Wij helpen u hier graag bij.

Waar helpen wij u mee?

-Bij het aanvragen van een WMO of persoonlijk gebonden budget (PGB).

-Het schrijven van een bezwaarschrift tegen een gemeentelijk genomen besluit.

-Als u het niet eens bent over de hoogte van uw toegewezen budget.

Lees ook over

Contact

Investeren in Sociaal Kapitaal

Sociale activering - Meedoen!