menu
Leeuwarden

Investeren in Sociaal Kapitaal

3 jaar Big Society in Wielenpolle & Schepenbuurt

In 2011 werd in Leeuwarden de motie Big Society- werkwijze Wielenpôlle / Schepenbuurt aangenomen. Hiermee werd ruimte geboden voor een grensverleggende benadering van sociaaleconomische problemen in de wijken Wielenpôlle en Schepenbuurt met als inzet het verhogen van de participatiegraad en het verbeteren van de leefsituatie van kinderen. Op 16 oktober 2015 kijken we terug op de ontwikkelingen in beide wijken in de afgelopen 3 jaar.

In 2011 werd in Leeuwarden de motie Big Society- werkwijze Wielenpôlle / Schepenbuurt aangenomen. Hiermee werd  ruimte geboden voor een grensverleggende benadering van sociaaleconomische problemen in de wijken Wielenpôlle en Schepenbuurt met als inzet het verhogen van de participatiegraad en het verbeteren van de leefsituatie van kinderen.

Wat is er veranderd in de Wielenpôlle en Schepenbuurt?  Hoe is het nu met de leefsituatie van kinderen? Is het sociaal kapitaal toegenomen? Bieden de ervaringen in beide wijken aanknopingspunten voor de inrichting van de participatiesamenleving? Op 16 oktober 2015 kijken we terug op de ontwikkelingen in beide wijken in de afgelopen 3 jaar.

De bijeenkomst zal worden geopend door Harry van der Molen, wethouder Leeuwarden (CDA) wijken en dorpen, openbare ruimte, bedrijfsvoering, armoedebeleid en jeugdwerkloosheid. Hierna zal in een korte film de invloed van de Big Society-pilot op het leven van wijkbewoners in beeld worden gebracht. Vervolgens zal er een presentatie zijn over hoe er in de Schepenbuurt en Wielenpôlle is geïnvesteerd in sociaal kapitaal en wat dit heeft opgeleverd.

Na een pauze van ongeveer twintig minuten zullen de gastsprekers Jantine Kriens en Phillip Blond hun presentatie geven.

Jantine Kriens is sinds mei 2013 voorzitter van de directieraad van de VNG. 
Vanaf 2002  tot 2006 was Jantine Kriens raadslid voor de PvdA.  Van 2006 tot 2013 was zij wethouder in Rotterdam. Van 2006 tot 2010 van Volksgezondheid, Welzijn en Maatschappelijke Opvang en van 2010 tot mei 2013 Financiën, Bestuur en Organisatie, Volksgezondheid en Maatschappelijke Ondersteuning. Daarnaast was zij  tot april 2013 voorzitter van het College voor Arbeidszaken.

Phillip Blond geldt als één van de belangrijkste denkers van Groot-Brittannië van dit moment.
In 2010 werd zijn boek Red Tory gepubliceerd waarin Blond beschrijft hoe verzorgingsstaat en vrije markt hebben geleid tot de teloorgang van menselijke verhoudingen. Blond wordt beschouwd als één van de grondleggers van het concept Big Society, dat de basis vormt voor de maatschappelijke hervormingsagenda van de regering Cameron. Zijn denktank Res Publica groeide uit tot een invloedrijk adviesorgaan.

Na de presentaties is er de mogelijkheid om vragen te stellen onder leiding van de dagvoorzitter en zal er aan het einde een korte samenvatting en conclusie worden gegeven door de dagvoorzitter.

Aansluitend is er een borrel en hapje en wordt het boek ‘Sociaal Kapitaal’ uitgereikt.  In dit boek werden door fotograaf Menno de Boer een aantal levensportretten vastgelegd van mensen die verbonden zijn aan de projecten in Wielenpôlle en Schepenbuurt.

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via info@bedrijf79.nl

De bijeenkomst vindt plaats in Koepeltheater Leeuwarden, Vredeman de Vriesstraat 24a.
8921 BT  Leeuwarden.

De geprinte uitnodiging kunt u hier bekijken.

Programma

 • Aanloop met koffie en thee
 • Opening door dagvoorzitter Roelof Lousma
 • Introductie door Piet Kramer (voorzitter Stichting Wielenpôlle) en Jerry Maat (voorzitter Stichting Schepenbuurt)
 • Harry van der Molen, wethouder (CDA) wijken en dorpen, openbare ruimte, bedrijfsvoering, armoedebeleid en jeugdwerkloosheid.
 • Filmpresentatie: Big Society in Wielenpolle en Schepenbuurt
 • Jantine Kriens, voorzitter directieraad VNG
 • Big Society in Wielenpôlle en Schepenbuurt deel 2
 • Vraaggesprek met Bea Moed & Linda Nauta, Bedrijf 79
 • Lezing Phillip Blond, directeur ResPublica
 • Dialoog
 • Afsluiting

Locatie